Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

All Windows Versions Serial Numbers

 All Windows Versions Serial NumbersWindows 95 CD-KeyS/N: 875-7215850S/N: 100-1208613S/N: 757-2573155Windows 95 (build 490)S/N: 100-1208613Windows 95 Advisor v1.0 for Win95S/N: 002-473S/N: 002-794S/N: 030-734S/N: 086-215Windows 95 CD-ROM PlusS/N: 040-0073635S/N: 040-0081471S/N: 040-0081586Windows 95 Final NLS/N: 12095-OEM-0004226-12233Windows 95 Full VersionS/N: 15795-OEM-0001Windows 95 OEM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét